Η εταιρεία μας διαθέτει στεγασμένους & υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους 5.000 τ.μ. με σωστή παρακολούθηση αποθεμάτων (Κυκλικές και περιοδικές απογραφές, Διαχείριση ιδιαιτεροτήτων (S/N, LOT, FIFO, LIFO, FEFO), ποιοτική και ποσοτική παραλαβή για κάθε είδους εμπορεύματος από την ημέρα εισαγωγής τους έως την ημέρα εξαγωγής τους από τις αποθήκες μας, με παράλληλη έκδοση παραστατικών διακίνησης και τιμολογίων.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

+30 210 5551955 - 9 | +30 210 5557898